Pravila & zasebnost

Lastnik in skrbnik (v nadaljevanju: skrbnik) spletnega portala doctrina.biz je podjetje Doctrina d.o.o., Vojkova 63, Ljubljana. Uporabnik spletnega portala je vsakdo, ki obišče katerokoli stran spletnega portala Doctrina.biz (v nadaljevanju: uporabnik). Spletni portal Doctrina.biz (v nadaljevanju: portal) je namenjen zdravnikom in zaposlenim v lekarnah. Ponuja poenotenje kakovosti storitve prodaje farmacevtskih izdelkov po Sloveniji.
1. Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik (v nadaljevanju: skrbnik) spletnega portala doctrina.biz je podjetje Doctrina d.o.o., Vojkova 63, Ljubljana. Uporabnik spletnega portala je vsakdo, ki obišče katerokoli stran spletnega portala Doctrina.biz (v nadaljevanju: uporabnik). Spletni portal Doctrina.biz (v nadaljevanju: portal) je namenjen zaposlenim v lekarnah in ponuja poenotenje kakovosti storitve prodaje farmacevtskih izdelkov v vseh lekarnah po Sloveniji.

2. Registracija uporabnikov

Za uporabo portala se mora uporabnik registrirati. Uporabnik mora vsa zahtevana polja izpolniti z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje.

3. Uporabniške vsebine

Portal uporabnikom omogoča objavljanje terminov izobraževanj, z njimi povezane video ter druge datoteke in vsebine, ter objavo komentarjev (v nadaljevanju uporabniške vsebine).

Zahtevan jezik uporabniških vsebin je slovenski. Uporabnik portala se zavezuje, da bo njegova uporabniška vsebina resnična in zakonita. Skrbnik portala ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na tem portalu. Uporabniške vsebine so last uporabnikov in zanje odgovarjajo sami. Kljub temu si skrbnik pridržuje pravico, da briše ali ureja vsebino, za katero po lastni presoji smatra, da krši zakonodajo oziroma je drugače nesprejemljiva.

Z objavo uporabniške vsebine se uporabnik strinja z njenim prikazom na portalu in s povezano promocijsko rabo te vsebine. Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih glede objav uporabniških vsebin obvestil skrbnika portala.

4. Varovanje osebnih podatkov in uporabniških vsebin

Skrbnik portala se obvezuje, da bo spoštoval določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki uporabnika, pridobljeni ob registraciji, bodo varovani in brez njegovega pisnega soglasja ne bodo posredovani tretjim osebam. Vse uporabniške vsebine so skrbno varovane in nedostopne tretjim osebam, razen v primeru pisnega soglasja uporabnika. Uporabniške vsebine so namenjene izključno strokovni javnosti.

5. Uporabniška podpora

Skrbnik portala vsem uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč pri uporabi portala, in sicer v delovnem času skrbnika, objavljenem na tem portalu. Če ima uporabnik kakršno koli vprašanje ali težavo v zvezi z uporabo portala, lahko svojo prošnjo pošlje tudi na elektronski naslov: info@doctrina.biz.

6. Avtorske pravice

Vsebina portala, razen uporabniške vsebine, je v lasti skrbnika portala in zato avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino je vključena tudi grafična podoba tega portala z vsemi grafičnimi elementi. Vsakršno kopiranje in objavljanje te vsebine na drugih spletnih mestih ali portalih je prepovedano, razen v primeru pisnega dovoljenja skrbnika portala.

7. Omejitev odgovornosti

Uporabnik se obvezuje, da portala ne bo uporabljal za nezakonite namene ali namene, ki bi lahko škodovali portalu ali skrbniku tega portala. Ravno tako ni dovoljeno onemogočanje ali oviranje uporabe portala drugim njegovim uporabnikom. Skrbnik portala ne odgovarja za pravilnost ter ažurnost podatkov, ki jih objavi uporabnik in ne prevzema odgovornosti za dejanja, ki jih uporabnik opravi na podlagi objavljenih podatkov. Skrbnik portala ni odgovoren za kakršnokoli škodo, ki bi izvirala iz morebitnih tehničnih težav portala ali drugih motenj. Portal vsebuje tudi povezave na spletna mesta tretjih oseb. Skrbnik portala ne prevzema odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino na teh spletnih mestih. Skrbnik portala prav tako ne jamči (ne pogodbeno niti odškodninsko ali kakor koli drugače) za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala kot posledica uporabe ali nezmožnost uporabe Registra zdravil, izgubo ali napake v podatkih in točnosti podatkov.

8. Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik portala potrjuje, da je s splošnimi pogoji seznanjen in da z njimi soglaša.

9. Spreminjanje splošnih pogojev

Skrbnik si pridržuje pravico do spreminjanja splošnih pogojev, pod katerimi se omogoča uporabo portala. Ob vsaki spremembi splošnih pogojev bo spremenjen datum na dnu tega dokumenta.

10. Reševanje sporov

Skrbnik portala si bo vse morebitne spore prizadeval reševati po mirni poti. Za reševanje sporov, za katere se izčrpa vse ostale zunaj sodne možnosti sporazuma, je pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani, 04.11.2013