Uspešno in celovito izobrazite strokovno javnost

Doctrino v Sloveniji uporablja

1
družinskih
zdravnikov
1
zdravnikov
specialistov
1
magistrov
farmacije
1
farmacevtskih
tehnikov
1
medicinskih
sester

Kaj ponujamo?

Ustvarjamo edinstvena spletna izobraževanja, ki so prilagojena potrebam strokovne javnosti. Vsebine izobraževanj lahko pripravimo v sodelovanju z naročnikom ali KOL-om.
Vsebina je personalizirana in prilagojena glede na komunikacijski kanal.

Omogočamo organizacijo in izvedbo spletnih srečanj (webinarji) ter dogodkov v živo.

Postavljamo in aktivno upravljamo spletne strani in portale, bodisi za promocijo posameznega dogodka ali spletnih izobraževanj, bodisi za ozaveščanje o boleznih (disease awareness kampanje).

S pomočjo e-pošte ali e-novičnikov obveščamo naše uporabnike o izobraževalnih in promocijskih vsebinah. Povprečen odstotek odprtih sporočil je
50 %, odstotek klikov pa 20 %.

Aktivnosti vključujejo kreacijo in optimizacijo kampanj, zakup oglasnega prostora in ključnih besed, vodenje socialnih omrežij, organizacijo nagradnih iger, sodelovanje z vplivneži itd.

Organiziramo, izpeljemo in analiziramo specifične ankete med ciljno publiko. Vsebina je vnaprej dogovorjena in pripravljena v dogovoru z naročnikom.

Metode, ki nam pomagajo do rezultatov:

targetiranje

Uporabnike segmentiramo glede na poklic, specializacijo in mesto zaposlitve. Prav tako smo pozorni na njihovo specifično obnašanje.

Personalizacija

Vsebine prilagodimo uporabniku in njegovi specializaciji, nagovor pa njegovemu odzivu. Vsak posameznik ima možnost odziva, ocene in dvosmerne komunikacije.

Avtomatizacija

Z uporabo orodij za marketinško avtomatizacijo, zagotovimo ustaljene in samodejne interakcije z uporabniki in se tako izognemo dolgotrajnemu in zamudnemu ročnemu manevriranju.

Želite izobraziti strokovno javnost?

Zakaj se obrniti na nas?

1

Farmacevtsko industrijo poznamo iz prve roke. Smo strokovnjaki na tem področju in naše znanje nadgrajujemo že 8 let.
Sodelujemo z več kot 60 farmacevtskimi podjetji. Zavedamo se regulatornih omejitev znotraj industrije in znamo ravnati znotraj le-teh.

 

2

Segmentiramo uporabnike glede na potrebe posamezne kampanje. Pozorni smo na “obnašanje” ciljne publike, poznamo specifike oglaševanja v farmacevtski industriji, po potrebi vzpostavimo tudi sodelovanje s KOL-i. Naša e-mail baza šteje več kot 7000 uporabnikov (zdravniki, magistri farmacije, farmacevtski tehniki in medicinske sestre). Naš odstotek odprtih elektronskih sporočil je več kot 50 %, odstotek klikov več kot 20 %. 

3

Splet je sestavni del zdravstvenih storitev in izobraževanj.
31 % zdravstvenih delavcev dnevno spremlja strokovne portale na spletu in v povprečju posamezen zdravnik nameni 2 uri na dan pregledovanju digitalnih virov. Splet in tehnologija se uporabljata za upravljanje in beleženje podatkov o pacientih, kar zdravstvenim delavcem pomaga postaviti natančnejšo diagnozo in ponuditi boljše zdravljenje.

4

Ko se z naročnikom uskladimo glede kampanje in njenih ciljev, skupaj z našimi partnerji in podizvajalci poskrbimo, da vse poteka gladko, naročnika pa tekom celotne kampanje obveščamo o rezultatih.

Primer dobre prakse

DOCTRINA POWERCLASS: KARDIODIABETOLOGIJA

Z obširnim sklopom spletnih izobraževanj smo ozaveščali strokovno javnost o pravilni obravnavi bolnikov s sladkorno oz. srčno-žilnimi boleznimi ter predstavili učinkovito sodelovanje bolnika in zdravstvenega tima.

6.179

skupno število
udeležencev

15

strokovnih
predavateljev

1.397

zbranih
licenčnih točk

90 %

začetih izobraževanj
je uspešno zaključenih

Zaupajo nam